Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отмени наложеното от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград дисциплинарно наказание „забележка“ на Илиана Ангелова – следовател в Окръжния следствен отдел

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ отмени наложеното със Заповед № РД-08-22/05.07.2018 г. на и. д. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград дисциплинарно наказание „забележка“ на Илиана Димитрова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Благоевград. Според Комисия „Дисциплинарна дейност“ заповедта на административния ръководител е необоснована, незаконосъобразна и не е надлежно мотивирана, като не е подробно изследвано от обективна и субективно страна твърдяното за извършено дисциплинарно нарушение и не са обсъдени, респ. съобразени обстоятелствата по чл. 309 ЗСВ. Заповедта ведно с решението на Прокурорската колегия се прилагат към кадровото дело на следователя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд