Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Снежанка Копчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и я освободи от заеманата длъжност поради навършване на 65-годишна възраст

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Снежанка Христова Копчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Копчева е поощрена по предложение от Емилия Христова – административен ръководител – градски прокурор на гр. София.

Прокурор Копчева има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 6 години на длъжност „следовател“ и над 12 години на длъжност „прокурор“. В предложението за поощряването ѝ е посочено, че Снежанка Копчева се ползва с репутация на честен, достоен и коректен магистрат, притежава отлична професионална подготовка и високо морал, отличава се с прецизност, инициативност и мотивираност.

С решение от днес, прокурор Копчева, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ - навършване на 65-годишна възраст, бе освободена от заеманата длъжност, считано от 03.12.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд