Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия атестира шестима прокурори и повиши на място в по-горен ранг един прокурор и един следовател

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Стефан Радев Радев – прокурор в Районна прокуратура – Варна и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, бе проведено периодично атестиране на Нина Светославова Вълчева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана, като колегията  прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

С решение от днес, Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Карлово.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Димитрия Павлова Ганчева – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, Антоанета Георгиева Чакърова – прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново, Емилия Ангелова Станинска – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

С решение от днес, на основание чл. 234 от ЗСВ, бяха повишени Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора и Александър Константинов Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура - Варан, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд