Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на комисиите в конкурсите за повишаване в длъжностите „прокурор“ и „следовател“ в Специализираната прокуратура и Следствения отдел към нея във връзка със заявления за отводи

28 ноември 2018 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка със заявления за отводи допълни чрез жребий двама резервни членове на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия по Протокол  № 6/21.02.2018 г., както следва определи:

 

  • за редовен член Лъчезар Георгиев Лазаров - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия и следовател в НСлС за редовен член на мястото на Валентин Димитров Кирилов;

 

  • за резервен член Румен Илиев Колчев - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на мястото на Лъчезар Георгиев Лазаров;

        

 

         - за редовен член проф. д-р Румен Илиев Марков – хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС на мястото на проф. д-р Добринка Чанкова;

         - за резервен член доц. д-р Светла Маргаритова Вучева - хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаски свободен университет, на мястото на проф. д-р Румен Илиев Марков;

         - за резервен член Добринка Любомирова Калчева прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив на мястото на Стоил Георгиев Тойчев.

Във връзка със заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия по Протокол № 6/21.02.2018 г. бе определен Нелчо Андреев неделчев – следовател в НСлС за редовен член на конкурсната комисия на мястото на Дора Танчева Минева, а чрез жребий бе определен за резервен член Татяна Димитрова Шарланджиева – Вълчева на мястото на Нелчо Андреев Неделчев.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд