Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатура за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в OLAF

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Според посочената в обявлението на ЕК функционална характеристика за вакантна позиция OLAF-01, избраният кандидат ще извършва проверки за законосъобразността на проектодокументите, които органите, отговарящи за разследващите мерки, са внесли чрез съответните звена, и правен преглед на окончателния доклад при приключване на разследването. Той ще има ключова роля при прилагането на съгласувани и прозрачни политики на разследване в рамките на OLAF, ще анализира твърденията за измама, получени от OLAF, ще подготвя предложението на генералния директор за започване на разследване или за прекратяване на производството, и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд