Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад от Мариета Неделчева – и. ф. председател на Специализирания наказателен съд, от участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад от Мариета Неделчева – и. ф. председател на Специализирания наказателен съд, от участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 14-15 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Участието на съдия Неделчева в срещата е в качеството ѝ на контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст. Във форума са участвали повече от 120 представители на 26 държави членки в Европейския съюз и 5 наблюдаващи държави, както и представители на ЕК, Евроджъст, Европол, Международния наказателен съд, Международния безпристрастен и независим механизъм за международни престъпления, извършени в Сирийската Арабска Република, Специалния трибунал за Ливан, Интерпол, Международния комитет на Червения кръст и други. Проведената открита сесия е била отворена за участие на неправителствени организации като Коалицията за Международния наказателен съд, Международната федерация за човешки права и други. Приети са Основни насоки за функциониране на Мрежата, включващи принципите, заложени в Решение на Съвета 2002/494/JHA, в което се съдържа основната правна база за функциониране на мрежата. Представен е бил проекта Сириус – сигурна уеб платформа за правоприлагащите и съдебни власти за обмяна на знания, добри практики и експертиза във връзка с интернет базирани разследвания. Подчертана е била значимостта на реализиране на инициативата за нов Многостранен договор в областта на международното сътрудничество и екстрадицията за съдебно преследване на национално ниво на най-тежките международни престъпления, като е откроено значението на участието на Република България в нея.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд