Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение окончателното решение по административно дело № 7395/2018 г. на ВАС, с което е отхвърлена жалбата на Милена Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна срещу наложеното ѝ дисциплинарно наказание

6 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение по административно дело № 7395/2018 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, Втора колегия, с което е оставено в сила решението по административно дело № 12263/2017 г. на Върховен административен съд – Шесто отделение, с което е отхвърлена жалбата на Милена Боева Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, против решение  по т. 1 от протокол № 32/11.10.2017 г. на Прокурорската колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд