Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира шестима прокурори и повиши в ранг петима прокурори

6 февруари 2019 година

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Людмила Валериева Чобанска, Веселина Стоянова Караджова, Явор Герчев Начев – прокурори в Софийска районна прокуратура, Петър Любомиров Мандичев - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

С решение от днес, Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Александър Руменов Лозанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, който придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Деян Славов Динев – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“

Считано от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Лилия Михайлова Русева – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Каролина Димитрова Калева-Параскевова – прокурор в Районна прокуратура – Велики Преслав, Иван Петров Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Враца, Атанас Христов Палхутев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград, Галин Кирилов Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд