Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Раднево на 27.02.2019 г.

6 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 27 февруари 2019 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Раднево. Единствен кандидат в процедурата е Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура – Раднево.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд