Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и НИП и увеличи бюджетите на СРС и ВКС по искане на административните им ръководители

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на ВСС и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 77 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2018/2019 г. Осигурените средства за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са в размер на 965 460 лв. Извършената корекция е във връзка с актуализацията на възнаграждения на магистратите и съдебните служители през м. януари 2019 г.

Увеличен бе бюджетът на Софийски районен съд за 2019 г. за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, съдебно-деловодни разноски и законна лихва, считано от подаване на исковата молба във връзка с решение № 260 от 30.11.2018 г. по в.гр.д. № 294/2018 г. на Окръжен съд – Добрич. СРС е осъден да заплати солидарно с Административен съд – Добрич и Върховен административен съд обезщетение във връзка със забавено правосъдие. Средствата в размер на 748 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт.

Пленумът на ВСС указа на административния ръководител на Софийски районен съд да уведоми Върховния административен съд, че е изплатил своето задължение.

Бюджетът на Върховния касационен съд бе увеличен с 18 805 лв. – неусвоена част от целево отпусната сума през 2018 г. за преработка на осветителни тела и подмяна на осветление с LED крушки.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатични системи и на Окръжен съд – Русе за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от приемането на Търновската конституция.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд