Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на препоръките в Районен съд – Велинград по одобрения с план за действие във връзка с извършен одитен ангажимент

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изпълнението на препоръките от одобрения с решение по т. 55 от протокол № 27/01.11.2018 г. план за действие на Районен съд – Велинград във връзка с проведен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1809.

В изпълнение на препоръките ръководството на съда, считано от 26.10.2018 г. е актуализирало вътрешните правила за предварителен контрол съобразно методологията за вътрешен контрол и е осигурило организация за неговото ефективно прилагане.

В изпълнение на втората препоръка е извършена проверка на сумите формиращи салдото на набирателната сметка в частта ѝ за съдебното изпълнение по произход и предназначение, както и на суми с изтекъл давностен срок.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд