Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатени застрахователни суми по предявени претенции по сключения договор с ВСС за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.

Според справката за третото тримесечие на 2018 г. изплатените суми по предявени претенции от застрахованите по договора лица са в размер на 528 213 лв.

Сумата на изплатените обезщетения от ЗАД „Дженерали застраховане“ АД за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. е в размер на 1 312 730 лв.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд