Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подписва през 2019 г. договорите за наем на зали за провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Провеждането на писмените изпити налага осигуряване на зали и аудитории чрез подписване на договори за наем.

През календарната 2019 г. ще бъдат проведени три централизирани конкурса за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Обявени са конкурси за повишаване и заемане на свободните длъжности „съдия“ във ВКС, ВАС и апелативните съдилища, като предстои обявяване и провеждане на конкурси за преместване и повишаване в длъжност, както и за първоначално назначаване в окръжните съдилища. В органите на прокуратурата след обявяване на конкурсите за повишаване във ВКП, ВАП и НСЛС, са обявени тези за преместване и за първоначално назначаване в Специализираната прокуратура и в Окръжния следствен отдел на Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд