Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На следващото си заседание Пленумът на ВСС ще вземе решение за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата в съдилищата

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен отложи за следващото си заседание вземането на решение за сключване на договор за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата в съдилищата.

След проведен дебат членовете на ВСС върнаха на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ материалите по преписката, с цел изготвяне на подробен доклад за наличие, в представените оферти от кандидатите, на клаузи гарантиращи в максимална степен сигурността и защитата на системата от външно въздействие.

В същия срок експертите от дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ трябва да изготвят становище относно възможността да се гарантира сигурността на системата при извънгаранционното ѝ обслужване. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд