Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата гр. Варна между Районния съд, Районната прокуратура и Военно-следствения участък към Военно-окръжна прокуратура – Сливен

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт разпредели ползването на помещенията в съдебната сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчек“ № 57.

На Районен съд – Варна са предоставени сутерена, партера и две съдебни зали на първия етаж, съдебна зала и кабинетите на втория етаж, съдебна зала на третия етаж, съдебна зала и 11 кабинетите на четвъртия етаж, съдебни зали и кабинетите на петия и шестия етажи.

На Районна прокуратура са предоставени архивно помещение на сутерена, кабинетите на първия етаж, 21 кабинети на третия етаж и 7 кабинети на четвъртия етаж.

На Военно-следствения участък – Варна към Военно-окръжна прокуратура – Сливен са предоставени три кабинета и архивно помещение на четвъртия етаж.

Областно звено „Охрана“ заема помещение за арест на партера.

Решението на Пленума на ВСС е във връзка с писмо от Районен съд – Варна и Районна прокуратура – Варна за постигната договореност за замяна на помещения.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд