Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува, на основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, проекта на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи. Проектът е изготвен от работна група създадена със заповед на министъра на правосъдието, в която участват членовете на ВСС Севдалин Мавров и Йордан Стоев.

Наредба е структурирана в пет раздела: Общи положения; Условия и ред за организиране охраната на съдии, прокурори и следователи;  Видове охрана;  Прекратяване на охраната; Съвет за охрана.

Съобразно разпоредбата на чл. 391, ал. 3, т. 3 от ЗСВ,  Главна дирекция „Охрана“ организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с пленума на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд