Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отстрани Таня Георгиева Плахойчева временно от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 232 от Закона за съдебната власт отстрани Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд за срок от три месеца.

Решението е предложено от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на ВСС, предвид допуснати от съдия Плахойчева значителните забавяния при разглеждане и решаване на делата в разумни срокове. При съобразяване на законните интереси на страните в тези производства, се прие за разумно и обосновано прилагането на предвидената в чл. 232 на Закона за съдебната власт мярка. Отчита се също, че постъпването на нови дела на доклад при наличие на допуснати значителни забавяния при разглеждане и решаване на делата в разумни срокове, би дало отрицателен ефект спрямо съдията и върху бързината на правораздаването и интересите на правосъдието.

Решението на Съдийската колегия може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, считано от уведомяване на страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд