Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на Заповед за налагане на дисциплинарно наказание на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по Заповед № 8/04.01.2019 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, с което е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.

Наказанието е наложено за допуснато нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ – забавяне на производството по наказателно дело от общ характер по описа на Окръжен съд – Стара Загора, поради неспазване на сроковете за изготвяне на мотивите към постановената присъда. Съдийската колегия отложи произнасянето си за 28 май 2019 г. за събиране на доказателства – дали са изписани мотивите по НОХД 151/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд