Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна на КАК атестационната оценка на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 4 върна на Комисията по атестирането и конкурсите предложението за атестиране на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог.

Колегията не формира мнозинство за приемане на предложението на КАК да се уважи възражението на съдия Шипковенска, като се приеме комплексна оценка „отрицателна“ – 50 точки. Не събра необходимото мнозинство и предложението на двама членове на СК за атестиране с комплексна оценка „задоволителна“ – 55 точки.

След преценка на обстоятелствата, Съдийската колегията установи необоснованост на словесните констатации и цифровото изражение в единния атестационен формуляр на съдия Шипковенска, което мотивира членовете ѝ да приемат за необходимо да се върне атестацията на КАК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд