Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на 11 съдилища в страната

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 11 органи на съдебната власт. Сред тях са 9 съдилища, в които изтича мандатът на настоящия административен ръководител: Административен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ботевград, Районен съд – Етрополе, Районен съд – Оряхово и Районен съд – Търговище.

В Районен съд – Велинград и Районен съд – Мадан, длъжността „административен ръководител“ е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд