Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС попълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет попълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, конституирана с нейно решение по протокол № 29/02.10.2018 г., доп. т. 36, допълнен с решения на СК по протокол № 30/11.10.2018 г., т. 32 и протокол № 36/20.11.2018 г., т. 17 и д. т. 21. В състава на КАК – СК е включена Марина Михайлова Дойчинова – съдия във Върховния административен съд, избрана от Пленума на ВАС на 24.04.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд