Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на Доклад за извършена проверка в Окръжен съд – Благоевград

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на Доклад за извършена на 22.03.2019 г. проверка в Окръжен съд – Благоевград. Решението е във връзка с постъпило на 13 май 2019 г. писмо от 8 съдии от Окръжен съд – Благоевград, с молба да им се предостави време да изготвят и представят на Колегията писмени възражения срещу констатациите по проверката.

Докладът е изготвен във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 8/05.03.2019 г., т. 4 за упражняване на правомощията от председателя на Апелативен съд – София, по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, по отношение на писмо на съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд