Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова участник в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на военни престъпления в Хага

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Мариета Неделчева – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 21-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

В първият ден на срещата е предвиден обмен при закрити врати на опит по дела на производство в различните държави членки на ЕС с предмет – геноцид, военни престъпления и престъпления против човечеството. Вторият ден ще протече при открити врати с обсъждане на възможността за използване на европейско финансиране с цел национално укрепване или създаване на програми за борба с военните престъпления, или специализирани отдели с цел подобряване на засичането, разследването и преследването на основните международни престъпления. Ще бъде отбелязан също Четвъртият ден срещу безнаказаността на основните международни престъпления.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд