Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Иво Вътев – съдия в СРС, като национален експерт в OLAF

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 16 юни 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Съдия Вътев е одобрен за участие в процедура на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към ЕК за вакантна позиция OLAF-B-5 с решение на СК по протокол № 35/13.11.2018 г., т. 22.

Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК изпратила писмена информация, че той е одобрен да заеме позицията, и се иска съгласието на ВСС като компетентна институция за започване на командироването му от 16 юни 2019 г. за първоначален период от 2 години, с възможност за удължаване до максимум 4 години.

Колегията указа на съдия Вътев да изготви мотивите по обявените от него за решаване дела преди началната дата на командироването.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд