Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатура за участие в процедура за подбор на национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Светослав Тодоров – съдия в Районен съд – Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-D-3.

Тя е обявена от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия.

Функционалната характеристика на позиция JUST-D-3, посочена в обявлението на ЕК, показва, че избраният от ЕК кандидат ще предоставя принос за упражняване на някои от най-ценните права на европейците: свободно движение на хора, избирателните права и консулска защита на непредставени граждани.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд