Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия прие организационни мерки във връзка с предложението от главния прокурор на Република България за продължаване на процеса за оптимизиране структурата на районните прокуратури

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши предложението от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров за продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури, ведно с предложението по отношение на Районна прокуратура – Елхово да бъдат обсъдени на работна среща на 27 май 2019 г., от 13.00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието, с участието на членовете на колегията и административните ръководители на съответните окръжни и районни прокуратури. Предложения ще бъдат публикувани и във вътрешноведомствения сайт на прокуратурата.

Предложението за оптимизиране на районите прокуратури ще бъде разгледано на заседанието на Прокурорската колегия, насрочено за 29.05.2019 г. и ще бъде внесено за разглеждане от Пленума на ВСС, след съгласуване с комисия „Бюджет и финанси“, комисия „Управление на собствеността“, Комисията по атестирането и конкурсите, комисия „Съдебна администрация“ - ПК  и комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“.

Главният прокурор на Република България предлага процеса за оптимизиране структурата на районните прокуратури да продължи със закриване на 29 районни прокуратури, като на тяхно място бъдат разкрити териториални отделения към 15 районни прокуратури със седалище в областните градове – Бургас, Ямбол, Сливен, Шумен, Разград, Търговище, Перник, Велико Търново, Плевен, Варна, Русе, Силистра, Пловдив, Стара Загора и Монтана. За Съдебния район на Окръжен съд – Бургас, алтернативно се предлага окрупняване на две групи - районните прокуратури в градовете Несебър, Поморие и Средец да преминат към Районна прокуратура – Бургас, а Районна прокуратура – Царево към Районна прокуратура – Малко Търново.

Оптимизирането на районните прокуратури може да се осъществи поетапно от 01.10.2019 г. и от 01.01.2020 г. с окрупняване на прокуратурите в градовете Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец, Царево, Елхово, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово и Радомир, Елена,Кнежа, Левски, Никопол, Провадия, Девня, Бяла, Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево, Берковица и Лом.

Предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури е изготвено въз основа на анализ, като са съобразени както валидните за всички районни прокуратури критерии – трайно много ниска или извънредно висока натовареност, ниски стойности на натовареност по показателя „досег със съда“ (включващ всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда и др.), така и спецификите за всеки апелативен район – население на районите на действие на всяка прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др., кадрова обезпеченост, неколкократно проведени процедури и/или прекратени процедури за избор на административни ръководители и на прокурори, поради липса на кандидати.

          Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да определи съдебните райони на районните прокуратури със седалище в окръжния град, считано от приетата първоначална дата и да разкрие териториални отделения към тях, както следва:

         1. Районна прокуратура Бургас с териториални отделения в градовете Несебър, Поморие, Средец, Царево, Малко Търново в рамките на съдебен окръг гр. Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Бургас, Камено, Созопол, Поморие, Малко Търново, Несебър, Царево, Приморски, Средец или Районна прокуратура – Бургас с териториални отделения в градовете Несебър, Поморие и Средец, и  Районна прокуратура Малко Търново с териториално отделение – Царево.

         2. Районна прокуратура Сливен с териториални отделения в градовете Котел и Нова Загора, в рамките на съдебен окръг гр. Сливен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Сливен, Котел, Нова Загора.

         3. Районна прокуратура Шумен с териториални отделения в градовете Велико Преслав и Нова Загора, в рамките на съдебен окръг гр. Шумен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Шумен, Венец, Хитрино, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица, Смядово

         4. Районна прокуратура Разград с териториални отделения в градовете Исперих и Кубрат, в рамките на съдебен окръг гр. Разград, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил.

         5. Районна прокуратура Търговище с териториални отделения в градовете Омуртаг и Попово, в рамките на съдебен окръг гр. Търговище, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Търговище, Попово, Опака, Омуртаг, Антоново.

         6. Районна прокуратура Перник с териториално отделение в гр. Радомир, в рамките на съдебен окръг гр. Перник, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен, Ковачевци.

         7. Районна прокуратура Велико Търново с териториално отделение в гр. Елена, в рамките на съдебен окръг Велико Търново, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Елена, Златарица.

         8. Районна прокуратура Плевен с териториални отделения в градовете Кнежа, Левски и Никопол, в рамките на съдебен окръг гр. Плевен, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Пордим, Никопол, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Белене.

         9. Районна прокуратура Варна с териториални отделения в градовете Провадия и Девня , в рамките на съдебен окръг гр. Варна, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Провадия, Дългопол, Ветрино, Девня, Суворово, Вълчи дол.

         10. Районна прокуратура Русе с териториално отделение в гр. Бяла, в рамките на съдебен окръг гр. Русе, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две Могили, Ценово.

         11. Районна прокуратура Силистра с териториални отделения в градовете Дулово и Тутракан, в рамките на съдебен окръг гр. Бургас, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Тутракан, Главиница.

         12. Районна прокуратура Пловдив с териториално отделение в гр. Първомай, в рамките на съдебен окръг гр. Пловдив, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Пловдив, Родопи, Кричим, Стамболийски, Перущица, Куклен, Марица, Хисаря, Раковски, Калояново, Съединение, Брезово, Първомай.

         13. Районна прокуратура Стара Загора с териториални отделения в градовете Гълъбово и Раднево, в рамките на съдебен окръг гр. Стара Загора, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Стара Загора, Опан, Раднево, Гълъбово.

         14. Районна прокуратура Монтана с териториални отделения в градовете Берковица и Лом, в рамките на съдебен окръг гр. Монтана, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Монтана, Бойчиновци, Георги Дамяново, Чипровци, Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово, Берковица, Вършец.

          15. Районна прокуратура - Ямбол с териториално отделение в гр. Елхово, в рамките на съдебен окръг гр. Ямбол, със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Тополовград, Елхово, Болярово.

При провеждане на първия етап от оптимизиране структурата на районните прокуратури бе приложен аналогичен подход, като решението на Прокурорската колегия за окрупняване на районните прокуратури  бе предхождано от обсъждане с административните ръководители от съответните съдебни райони. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г. бяха закрити 11 районни прокуратури и съответно разкрити 11 териториални отделения към районните прокуратури в градовете Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол, считано от 01.01.2019 г.

Унифицираният план за оптимизиране на районните прокуратури по чл. 30, ал. 2, т. 7 ЗСВ, предвиждащ всички районни прокуратури в една окръжна зона да се обединят в една единствена районна прокуратура със седалище в областния град, като на тяхно място се разкрият териториални отделения, бе приет с решение на Прокурорската колегия по протокол № 18/26.04.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд