Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел – Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение от 15 на сто за срок от 8 месеца“

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение от 15 на сто за срок от 8 месеца, за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ: бездействие, което неоправдано е забавило производството по посочени конкретно досъдебни производства.

Дисциплинарно дело № 11/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ изслуша Бойко Атанасов като след проведеното гласуване за налагане на дисциплинарно наказание, той бе поканен в залата и бе уведомен за взетото решение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд