Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Свилен Атанасов Цеков – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Свилен Атанасов Цеков – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Прокурорската колегия прие, че следовател Цеков е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ по конкретно посочени досъдебни производства.

Дисциплинарно дело № 13/2018 г. е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд