Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи за 29 май 2019 г. произнасянето по дисциплинарно дело № 25/2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не разгледа предложението на дисциплинарния състав и отложи за следващото си заседание на 29.05.2019 г. произнасянето по дисциплинарно дело № 25/2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура.

Отлагането е заради ползване на отпуск за временна нетрудоспособност от прокурор Ганчева, поради което тя не е получила решението на дисциплинарния състав и не е уведомена за днешното заседание на Прокурорската колегия.

Дисциплинарно дело № 25/2018 г. по описа а ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд