Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, с която е обърнато внимание на прокурор Костадин Иванов Прешелков

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-08-02/22.01.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Костадин Иванов Прешелков – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Заповедта е приложена към кадровото дело на прокурор Прешелков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд