Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира седем прокурори и повиши в по-горен ранг трима

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Тодор Руменов Куюмджиев, Михаела Николаева Георгиева, Василен Славчев Бенчев – прокурори в Софийска районна прокуратура;  които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия прие комплексна оценка „Добра“ на Крум Илиев Попов – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев, който придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ бе проведено периодично атестиране на Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново; Живка Орлинова Арсенова и Росица Георгиева Слабакова-Каракачанова – прокурори в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206 от ЗСВ бяха приети комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Николай Вълков Лалов – прокурор в Окръжна прокуратура - Враца и Емилия Дамянова Янчева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд