Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Христо Атанасов Ирикев на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Смолян

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Христо Атанасов Ирикев – прокурор в Районна прокуратура – Смолян на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Смолян, считано от датата на встъпване в длъжност.

В писмо до Прокурорската колегия районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян Димитър Стратиев е изразил съгласие за назначаване на Христо Ирикиев за заместник районен прокурор, каквото предложение е направено през м. януари 2019 г., от и. ф. административния ръководител.

Прокурор Христо Ирикев има над 40 години юридически стаж, от които над 12 години в органите на съдебната власт.  В периода от 01.01.1995 г. до 06.02.2006 г. е бил следовател в Окръжна следствена служба – Смолян, след което е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян.

В предложението е посочено е, че прокурор Ирикиев се ползва с безспорен професионален авторитет, наблюдавал е преписки и е ръководил досъдебни производства с разнообразен предмет. Показал е задълбочени теоретични и практически познания в областта на наказателните право и процес.

Прокурор Стратиев е изразил увереност, че Ирикиев ще бъде успешен заместник административен ръководител, ползващ се както с уважението и доверието на прокурорите и служителите в Районна прокуратура Смолян, така и на останалите органи на съдебната власт, и на разследващите структури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд