Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Пенка Богданова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура“ и я преназначи на длъжност „прокурор“ във ВКП

15 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Пенка Костова Богданова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура“, и на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, я преназначи на  длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението..

Прокурор Богданова е освободена от заеманата длъжност по предложение от главния прокурор на Република България, по следните причини:

„ – възникнала липса на възможност и усилия от нейна страна за работа в екип с административния ръководител и с останалите заместници на главния прокурор;

 - възникнала недостатъчна степен на комуникативност от нейна страна в рамките на ръководния екип, което се явява съществена пречка за общото обсъждане и решаване както на текущи, така и на основни задачи от екипа;

 - възможност задълженията на заместниците на главния прокурор във ВКП да бъдат равномерно разпределение и при намаляване на броя на заетите такива щатове от три на два.“

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд