Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
До устен изпит са допуснати 496 кандидати за младши прокурори и 514 кандидати за младши следователи. Резултатите от писмените изпити и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на сайта на ВСС

16 май 2019 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са обявени списъците с допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури и в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, обявени с решения на Прокурорската колегия по протокол № 03/30.01.2019 г.

Общо 496 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 36 длъжности „младши прокурор“, който ще се проведе в периода от 03.06.2019 г. до 08.06.2019г., включително, както и от 10.06.2019г. до 13.06.2019г., включително.

До устен изпит са допуснати 514 кандидати в конкурса за 20 длъжности „младши следовател“, който ще се проведе на 14.06.2019г.,18.06.2019г., както и в периода от 22.06.2019г. до 27.06.2019г., включително.

Резултатите от писмените изпити и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2019“ - “Младши прокурори“ и „Младши следователи“. Едновременно с резултатите са публикувани решенията на казусите по наказателноправните науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмените изпити, както и решенията на казусите и отговорите на теста са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).

Устните изпити ще се проведат по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“, № 14. На изпита се допуска използване на нормативни актове.

На писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури, който се проведе на 13.04.2019 г., се явиха 750 от общо допуснатите до участие в конкурса 891 кандидати.

На писмения изпит за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, който се проведе на 20.04.2019 г., се явиха 574 от общо допуснатите до участие в конкурса 723 кандидати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд