Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за образуваните наказателни производства срещу съдии

21 май 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 27.03.2019 г. Тя съдържа данни за водените наказателни дела и досъдебни производства срещу петима съдии. Посочено е също приключило наказателно дело с влязла в сила присъда срещу един от съдиите, след което е възобновено дисциплинарно дело по описа на ВСС, водено срещу магистрата.

Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ не е получила изисканата информация за посочения период от главния прокурор на Република България и от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд за образуваните наказателни производства, по които като обвиняеми са привлечени магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд