Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Заповед на административния ръководител на Административен съд – Варна, за заличаване на мярка по чл. 327 от ЗСВ

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение и приложи към кадровото досие на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд – Варна, Заповед № РД-0256/18.04.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, за заличаване на наложена ѝ мярка. Със Заповед РС-0392/08.10.2015 г., издадена по реда на чл. 327 от Закона за съдебната власт, председателят на съда е обърнал внимание на съдия Андонова да подобри организацията си на работа относно спазване на срока за изготвяне на съдебните актове по чл. 172, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Санкцията е заличена в изпълнение на решение на Административен съд – Добрич, от 07.03.2019 г. по административно дело № 761/2018 г., в което се посочва, че на 21.10.2017 г. по аргумент от чл. 326, ал. 1 от ЗСВ. е изтекъл едногодишният срок на изтърпяване на мярката по чл. 327, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд