Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра членове на НСМГТДРБ

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 15 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, избра девет магистрати за членове на Мрежата. Определените са Рената Георгиева Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийски районен съд, Валерия Иванова Братоева-Дамгова – съдия в Софийски градски съд, Валентина Тотева Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, Величка Симеонова Борилова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд, Диян Димитров Атанасов – съдия в Районен съд – Габрово и Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна. Техните номинации са предложени от Комисията по атестирането и конкурсите към СК.

Колегията избра за национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в РБ – граждански дела Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца. Тя е излъчена съгласно чл. 4 и чл. 17 от Правилата за дейността на НСМГТДРБ. На същото основание Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян, е определена за национално лице за контакт на Мрежата по отношение на търговските дела. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд