Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не откри процедура за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища

21 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не откри процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт в осем районни съдилища в страната.

При проведеното предварително проучване са заявили желание за участие в нея 62 магистрати от районни съдилища.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд