Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В срок до 11.06.2019 г. кандидатите за постоянни членове на съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие

22 май 2019 година

Магистратите, нечленуващи в организации по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, както и представителите на организациите, които защитават професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски състав не по-малко от 5 на сто от съответния брой магистрати, могат да подадат заявление за участие в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет /изм. и доп., ДВ бр. 37 от 2019 г./, кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 и организациите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. могат да подадат заявление за участие в Съвета за партньорство съгласно приложение № 1 и приложение №  2 от Наредбата, в срок до 11.06.2019 г. включително. Заявления и придружаващи документи, подадени извън този срок, не се разглеждат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд