Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до класираните кандидати в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

22 май 2019 година

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,че в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт*.

Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените 28 конкурсни длъжности, както и същиятброй от следващите кандидати по реда на класирането.

*Образецът на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната властсе намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” - Правила и образци на заявления - Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdf,xls)

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд