Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на Административен съд – София-град, с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерно приложение за регистриране на информация за заявки за плащания чрез ПОС терминално устройство и интегрирането му към деловодната система на съда.

С решение на Пленума са увеличени бюджетите на: Административен съд – Ямбол, за демонтаж на стари газови котли, доставка и монтаж на два нови газови котли; на Районен съд – Средец за доставка и монтаж на ламиниран паркет за помещенията на съда, както и изработка, доставка и монтаж на мебели за работни помещения и съдебна зала, както и закупуване на 6 броя посетителски столове към заседателна маса; на районен съд – Айтос за закупуване на мобилно устройство – тип верижен стълбищен робот.

С цел извършване на текущ ремонт са коригирани и бюджетите на: Окръжен съд – Кюстендил за обособяване на помещение по ЗЗКИ, на Районен съд – Айтос за преграждане и обособяване, както и обзавеждане на кабинет за двама съдебни изпълнители; на Районен съд – Елхово за възлагане на услуга – изготвяне на технически проект за обект „Текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебна палата“.  Окръжен съд – Пазарджик ще получи средства за текущ ремонт на деловодство, санитарни помещения, ремонт на водосточна тръба, укрепване на парапет и укрепване и фугиране на каменна облицовка над главния вход, както и за обзавеждане на наказателно деловодство и закупуване на шкаф за санитарни помещения и материали, необходими за извършването на планирани ремонти в сградата.

Пленумът на ВСС коригира бюджетите на: Районен съд – Тутракан с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на климатици; на Административен съд – Кърджали за закупуване на климатик за сървърно помещение; на Окръжен съд – Добрич за закупуване на климатична система; на Районен съд – Ардино за закупуване на климатици в служба „Деловодство и архив“ и за кабинета на Държавен съдебен изпълнител; на Районен съд – Свиленград за закупуване на климатици за съдийски кабинети.

Пленумът предостави финансиране на Районен съд – Лом за закупуване на сървър среден клас, и на софтуер – сървърна операционна система, както и на Районен съд – Павликени за закупуване на копирна машина.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд