Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС завиши прогнозната стойност на обществена поръчка за доставка на компютърни конфигурации за ВСС и съдилищата

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за завишение с до 950 000 лв. с ДСС на прогнозната стойност на обществена поръчка за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата.

С решение на Пленума по протокол № 4 от 21.02.2019 г., т. 20 е утвърден График за планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, съгласно който предвидените средства за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата са в размер на 1 938 000 лв. с ДДС, като за количество са посочени „1700 бройки или съгласно заявено количество“.

С решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ (КПКИТ) по протокол № 14 от 11.06.2019 г., се предлага да бъдат закупени допълнително 487 броя компютърни конфигурации за нуждите на съдилищата и нуждите на ВСС, което налага завишаване прогнозната стойност на обществената поръчка.

Пленумът предлага на КПКИТ да актуализира пределните цени за закупуване на компютърни конфигурации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд