Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за удължаване на настаняването в хотел на членове на ВСС

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за удължаване на настаняването в хотел на членове на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София до момента на привеждане на ведомствените жилища в състояние, годно за обитаването им.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд