Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение текуща информация за утвърдени средства за органите на съдебната власт за основни ремонти на ДМА

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2019 г. Тя съдържа информация за отчетени разходи за тази цел от Районен съд – Сливница, Районен съд – Гоце Делчев, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Севлиево, Районен съд – Дупница, Районен съд – Луковит, Районен съд – Пещера, Районен съд – Асеновград, Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора, Районен съд – Шумен, Районен съд – Нови Пазар, Административен съд – Благоевград, както и от Върховния касационен съд, Прокуратурата на Република България и ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд