Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да преупълномощи главния прокурор във връзка с основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да преупълномощи главния прокурор, да представлява ВСС в качеството му  на възложител по Закона за устройство на територията, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обект „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак с право да преупълномощава трети лица.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд