Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира ползването на помещения в съдебни сгради във Видин, Кърджали, Смолян и Ямбол

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещения в съдебни сгради в гр. Видин, гр. Кърджали, гр. Смолян и гр. Ямбол, между Окръжна прокуратура – Видин и Районна прокуратура – Видин, Окръжна прокуратура – Кърджали и Районна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Смолян и Районна прокуратура – Смолян, както и между Районна прокуратура – Ямбол и Окръжна прокуратура – Ямбол.

Решенията са свързани със направеното преструктуриране на 11 районни прокуратури в Териториални отделения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд