Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да подпише анекс за продължаване на наемен договор за съдебна сграда в гр. Балчик

27 юни 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс към договор, сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и ВСС за наем на част от недвижим имот в гр. Балчик, за продължаване срока на договора с 3 месеца, считано от 01.07.2019 г. Това е необходимо във връзка с започната процедура по придобиване на имота необходимостта от технологично време за приключването ѝ. Сделката ще бъде осъществена след получаване на съответното разрешение от Министерски съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд