Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на съдилищата

27 юни 2019 година

По предложение на Съдийската колегия Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати 1 свободна длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд, и разкри такава в Районен съд – Ботевград, считано от датата на вземане на решението.

Съкратена е също на 1 длъжност „съдия“ във Военен съд – София, като се разкрива такава в Районен съд – Перник. Съкратена е 1 длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, като се разкрива такава в Районен съд – Нова Загора.

С решението се отчита прогресивно намаляващата натовареност на военните съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд