Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи избора на административен ръководител на Районен съд – Асеновград

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Иван Шейтанов - допуснатият кандидат, и отложи избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград, за да предостави възможност за провеждане на редовно Общо събрание на съдиите, което да изрази становище по кандидатурата на Иван Георгиев Шейтанов за втори мандат председател.

Колегията прие, че проведеното на 21.06.2019 г. Общо събрание на съдиите при Районен съд – Асеновград и Районен съд – Първомай, за обсъждане на кандидатурата му, не е законосъобразно. Участвалите в него четирима магистрати не осигуряват необходимия кворум за вземане на решения.

Колегията указа, че в Общото му събрание на Районен съд – Асеновград участват и съдиите от Районен съд – Първомай, а необходимият кворум за вземане на решение е 6 съдии. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗСВ Районен съд – Първомай, в който работят двама магистрати, участва в Общото събрание на Районен съд – Асеновград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд