Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на срокове

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство срещу Методи Тодоров Шушков – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 29 по описа на ВСС за 2017 г. е образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на дисциплинарно наказание на Методи Шушков – съдия в Софийския районен съд, във връзка с констатирани с Акт за резултати от извършена проверка в СРС на Инспектората към ВСС, нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд